FANDOM


Rat Hole

Rat Hole

Rat Hole je druhá lokace, kterou hráč ve hře navštíví. Město se dříve jmenovalo Kirtland, ale později sem přišli dva obchodníci - Julian a Leonard. Ti se oba zamilovali do Marie, která se však nemohla mezi nimi rzhodnout a když byla zavražděna, tak Julian i Leonard obviňoval toho druhého z její smrti a rozpoutali mezi sebou válku, která rozvrátila, do té doby prosperující město. Díky tomu také vzniklo New Hope.

V městě lze také získat prvního společníka - Vořecha.

ObyvateléEditovat

 • Julian - Ovládá jižní část města. Lze u něj sehnat zbraně. Hráč pro něj můře plnit úkoly a pomoci mu ovládnout severní část. Je velmi paranoidní a své části města vládne tvrdou rukou.
 • Leonard - Ovládá severní část města. Hráč se s ním nesteká, protože se ukryl před světem a komunikuje pouze skrz svou pobočnici Alexu...
 • Alexa - Leonardova pobočnice a faktická vládkyně severní části. Lze u ní koupit léky a drogy. Současně lze pro ni plnit úkoly a pomoci ovládnout jižní část. Z obyvatel severní části města udělala feťáky.
 • George - Starosta Kirtlandu před vypuknutím války. Jeho dcera Maria je příčinou konfliktu, protože se do ní zamilovali oba aktéři války. George se snaží vypátrat vraha své dcery. Julian jej nechá žebrat ve své části města, aby přežil, ale Leonardovi lidé jej do severní části nepustí. 
 • Vořech - Pes, kerého může hráč získat v jižní části.
 • Natalie - Julianova pobočnice, která hráčovi zadává úkoly.
 • Trevor - Julianův voják a první člověk, kterého Třináctý po svém příchodu do  města potká.
 • Farley - Místní kněz. Jeho kostel se nachází v severní části města. Snaží se zde pomáhat nemocným a trpícím.
 • Moore- Julianův lékař. Lze se u něj za poplatek vyléčit.
 • Hrobník - Lze se s ním setkat v severní části města, na místním hřbitově. Svoji práci již nevykonává.
 • Katrin - Feťačka žijící v severní části. 
 • Steave - Obyvatel jižní části města. Hráč od něj může získat Vořecha.
 • Samuel - Bratr Adama z New Hope. Žije v jižní části města.