FANDOM


New Hope

New Hope

New Hope je lokace v Fallout Resurrection. Je to zároveň lokace, kde hráč začíná. Jedná se o nejmenší "město" ve hře. Obyvatelé se živí zemědělstvím a mají přebytky. Ovšem nemohou, díky odlehlosti místa, obchodovat. Kvůli tomu vše co sami nespotřebují přijde nazmar. Obyvatelé mají problém s nedalekou jeskyní, kde žijí nestvůry, které především přepadají dobytek. Významným způsobem obživy je i lov.

New Hope vzniklo poté co část obyvatel opustila Kirkland (v současnosti známý jako Rat Hole).

ObyvateléEditovat

  • Helen - Starostka New Hope. Je ozbrojena brokovnicí. Hráč od ní může přijmout nějaké úkoly a může s ní obchodovat.
  • Oswald - První člověk, kterého hráč potká. Jeho syn se ztratil a hráč od něj může přijmout úkol jej najít.
  • Greg - Místní lékař. Hráč se u něj může nechat vyléčit a později, až najde řetízek jeho ženy, si u něj může nechat vyrobir léčivý prášek, pokud má květinu Broc a kořen Xander.
  • Rachel - Gregova manželka. Je protivná a neustále si hlídá své věci. Hráč pro ní může plnit úkol, kterým je najít její řetízek.
  • Adam - Obyvatel města. Hráč od něj může přijmout úkol, kterým je doručení dopisu k jeho příbuznému v Rat Hole.