FANDOM


Albuquerque

Albuquerque je největší město ve hře. Pro hráče se zde nachází spousta pracovních příležitostí a možností výdělku. Město je tvořeno dvěma částmi. Císařské město ovládá císař Myzrael a jeho rádci. Je izolované od okolního světa. Je zde poklidný a celkem spokojený život. Zbytek města ovládají lovci mutantů a život je zde výrazně těžší. Proti císaři stojí někdo, kdo si říká Anonym. Ten se má ukrývat kdesi ve městě.

Čtvrti Editovat

 • Předměstí - První místo, které hráč navštíví po příchodu do města. Je zde Williamova komunita, Vexův gang a divoši.
 • Území Lovců - Zde lze nalézt základnu lovců mutantů a podnik Divoký Ráj. Taktéž obchod se zbraněmi stojí za zmíňku.
 • Mrtvá Čtvrť - Tato část města byla zničena při útoku Ghoulů na město. Centrem čtvrti je Falberova nemocnice.
 • Císařské Město - Oddělená část města. Obývají jej lidé z Vaultu 16. Dostat se do této části města lze jen na pozvání někoho z obyvatel. Pod městem se nachází Vault 16.

Obyvatelé Editovat

 • Sebastian - Velitel lovců mutantů. Fakticky řídí vnější část Albuquerque.
 • Falber - Vede nemocnici v mrtvé čtvrti. Zaměstnává skupinu žoldnéřů, ktří mu obstarávají "dárce" orgánů.
 • Vex - Vede malý, i když brutální gang na předměstí. Hráč od něj může zíískat nějaké úkoly.
 • William  - Stojí v čele komunity přistěhovalců. Má uzavřené dohody s představiteli Seditských karavaních společností. To mu umožňuje získávat práci pro své lidi. Pochází z Los Alamos.
 • Gurgan - Náčelník místního kmene divochů, který se v městě ukrývá před obrodou. Živí se lovem Geckonů.
 • Chuck - Vlastní obchod se zbraněmi na území lovců.
 • Alvarez - Obchodník na předměstí.
 • Sokol - Lze se s ním sekat na Předměstí. Občas má nějaké informace
 • Rua - Šaman divochů.
 • Paul - Falberův žoldák, který se svými muži obstarává dárce.
 • Lucy Chow - Vlastní Divoký Ráj.
 • Vřed - Prodává lidské maso v Mrtvé Čtvrti.
 • Fabricio - Anonymův kontakt.

Císařské Město Editovat

 • Myzrael - Starý císař, kerý musí čelit Anonymovi, který jej chce svrhnout.
 • Lystra - Císařova rádkyně, která se můž stát hráčovou parťačkou. Její bratr je nezvěstný a hráč může pomoci jej najít.
 • Aran - Císařův rádce a vrchní velitel armády.
 • Elisa - Rádkyně pověřená pátráním po Anonymovi.
 • Margaret Dandridge - Zásobovací důstojnice. Lze s ní obchodovat a také hráči předává odměnu.
 • Shaun Terrak - Poručík císařské armády, který má pátrat po Anonymovi.
 • Mario Carbone - Clapec, který má být naverbován do armády. Je naštvaný na své rodiče...